سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انحصار وراثت | طبقه، مراحل و انواع گواهی انحصار وراثت

انحصار وراثت و مباحث مربوط به ارث در ظاهر دارای پیچیدگی و ابهاماتی می باشند به همین خاطر ما در این مقاله سعی داریم تا با بیان مطالب و نکات کلیدی به سوألات شما در این خصوص پاسخ دهیم؛ زمانی صحبت ازارث و انحصار وراثت می شود که شخص فوت کرده باشد، زیرا در این صورت است که باید وضعیت دارایی او مشخص شود به این ترتیب اطلاع داشتن از اینکه چه اشخاصی از متوفی ارث می برند و مراحل انحصار وراثت به چه شکل است می تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه انحصار وراثت می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : انحصار وراثت

 

1-طبقات ارث مطابق ماده 862 قانون مدنی| انحصار وراثت

طبقه اول : پدر و مادر ، اولاد و اولاد اولاد ( نوه )

درجه اول : پدر و مادر، اولاد متوفی

درجه دوم : اولاد اولاد ( نوه ها )

درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها )

طبقه دوم : اجداد ( پدر و مادر بزرگ ) و برادر و خواهر اولاد آنها

درجه اول : جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر  و مادر مادر ) و برادر و خواهر

درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

طبقه سوم : عمات ( عمه ) و عمام ( عمو ) و اخوان ( دایی ) و خالات ( خاله ) و اولاد آنها

1-عمو وعمه و خاله و دایی  ( درجه اول ) و اولاد آنها ( درجه دوم )

2-عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر ( درجه اول ) و فرزندان آنها ( درجه دوم )

2-مراحل| انحصار وراثت

در خصوص مراحل انحصار وراثت باید بیان کنیم که ورثه شخصی که فوت شده است و همه ی اشخاصی که صاحب نفعی از ترکه متوفی هستند یا به عبارت دیگر از او ارث می برند باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی مراجعه کنند. در شورای حل اختلاف بعد از انجام فرایندی، گواهی انحصار وراثت دریافت می شود. در این گواهی میزان ارث اشخاصی که وارث هستند یا از ترکه شخصی که فوت شده نفعی می برند مشخص شده است. برای دریافت گواهی انحصار وراثت ارائه ی مدارکی الزامی می باشد. این مدارک عبارتند از: استشهادیه محضری، گواهی فوت، شناسنامه شخصی که فوت شده، عقد نامه یا رو نوشت از آن، شناسنامه اشخاصی که ارث می برند، وصیت نامه تأیید شده و رسمی متوفی.

3-انواع گواهی| انحصار وراثت

با در نظر گرفتن اینکه ملاک، مدت زمان می باشد  با دو نوع گواهی انحصار وراثت روبه رو هستیم. گواهی انحصار وراثت محدود و گواهی انحصار وراثت نا محدود. تفاوت این دو نوع از گواهی را می توان به این صورت بیان کرد که اگر شخصی که فوت شده اموالی داشته باشد، گواهی انحصار وراثت، به صورت گواهی نامحدود صادر می شود و در غیر این صورت، یعنی زمانی که متوفی اموالی نداشته باشد گواهی محدود صادر می گردد.

نکات

1-در میان این موارد که برای دریافت گواهی فوت باید ارائه شود ممکن است ابهامی در خصوص استشهادیه محضری وجود داشته باشد که توضیحاتی را برای رفع ابهام در ادامه بیان می کنیم. این استشهادیه توسظ دفاتر اسناد رسمی ارائه می شود. به این صورت که سه نفر در این دفاتر حاضر می شوند و تأیید می کنند، ورثه متوفی که از او ارث می برند چه کسانی هستند. حال اگر یکی از وراث در دسترس نباشد، در این صورت می توان به شورای حل اختلاف مراجعه کرد و درخواستی را مبنی بر استعلام از ثبت احوال صادر نمود.

2-در ابتدای انجام مراحل انحصار وراثت، وراث و اشخاصی که صاحب منافع از ترکه و ارثی که متوفی به جا گذاشته است می باشند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کنند و درخواست  گواهی انحصار وراثت را صادر می نمایند و همان طور که پیش تر بیان شد صلاحیت صدور این گواهی در حدود صلاحیت های شورای حل اختلاف می باشد.

3-فرایند صدور گواهی انحصار وراثت توسط شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صورت می گیرد، این شورا دادخواست را یک نوبت در روزنامه های کثر الانتشار و یا محلی آگهی می کند و هزینه این اقدام را از متقاضی دادخواست دریافت می نماید. بعد از مدت یک ماه از تاریخ انتشار و در صورت وجود نداشتن معترض این گواهی صادر می شود.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه انحصار وراثت می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : انحصار وراثت | طبقه، مراحل و انواع گواهی انحصار وراثت